Gegevensbescherming

Inleiding.

Bij de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen moet bijzondere aandacht besteed worden aan de bescherming van de privacy. Daarom verbinden we er ons toe om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen te respecteren.

Verzameling van persoonlijke informatie.

We verzamelen de volgende gegevens :

 • Naam
 • Voornaam
 • Postadres
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer / faxnummer
 • Geslacht
 • Leeftijd / Geboortedatum
 • Beroep
 • Inkomsten / financiële middelen
 • Burgerlijke staat

De persoonlijke informatie die we bewaren wordt verzameld door middel van formulieren en door de interactiviteit tussen u en onze website. We gebruiken ook, zoals beschreven in de volgende sectie, cookies en/of logboeken om informatie over u te verzamelen.

Formulieren en interactiviteit:

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door middel van formulieren, namelijk :

 • Inschrijvingsformulier voor de website
 • Bestelformulier.

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Informatie / Promotie-aanbiedingen
 • Contact.

Uw informatie wordt ook verzameld door de interactiviteit die kan optreden tussen u en onze website op de volgende manieren:

 • Contact opnemen
 • Beheer van de website (presentatie, organisatie)

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

Logbestanden en cookies

We verzamelen bepaalde informatie door middel van logbestanden en cookies. Dit is vooral de volgende informatie :

 • IP-adres
 • Besturingssysteem
 • Bezochte pagina’s en opzoekingen
 • Tijdstip en dag van de verbinding

Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat om :

Recht van verzet en herroeping

We verbinden er ons toe om u het recht te geven om bezwaar te maken en het gebruik van uw persoonlijke informatie te herroepen. Het recht van verzet is de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die op het moment van de verzameling worden genoemd.

Het herroepingsrecht is de mogelijkheid die aan internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke gegevens niet meer op bijvoorbeeld een mailinglijst verschijnen.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u:

Toegangsrecht

Wij verbinden ons ertoe een toegangsrecht en rectificatie te erkennen voor de betrokken personen die informatie over hen wensen te raadplegen, te wijzigen of zelfs te verwijderen. De uitoefening van dit recht zal gebeuren via briefwisseling: Route de Bastogne19, 9638 Pommerloch; e-mail : info@two4tek.eu ; telefoon: 02 479 17 27 of 0475 450 420; website: : www.two4tek.eu/Legal

Beveiliging

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt in een beveiligde omgeving bewaard. De mensen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, gebruiken we de volgende maatregelen:

 • SSL (Secure Sockets Layer) protocol
 • Toegangsbeheer – bevoegd persoon
 • Toegangsbeheer – betrokkene
 • Computer back-up
 • Login / Wachtwoord
 • Firewalls

Wij streven naar een hoge mate van gegevensbescherming door de integratie van de nieuwste technologische innovaties om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien echter geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een zekere mate van risico aanwezig bij het gebruik van het internet voor het verzenden van persoonlijke informatie.

Label

Onze verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens voldoen aan de eisen van het volgende programma: de Real Estate ONLINE Swiftimmo software.

Wetgeving

Wij verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen van de GDPR-wet, die op 25 mei
2018 in werking trad, na te leven.